Consiliere Școlară și Vocațională

Primul pas al consilierii este stabilirea unei relaţii de încredere şi a unei relaţii de lucru confidenţială fie cu grupurile de elevi, fie în activitatea individuală. Consilierul încearcă apoi să-i ajute pe elevi să-şi analizeze şi să înţeleagă propriile sentimente, gânduri, comportamente relaţionate de învăţare şi propria dezvoltare.

In cadrul consilierii şcolare sunt acoperite trei zone: academică, cariera şi  dezvoltare.

Zona academică urmăreşte motivarea elevilor pentru şcoală şi formarea unei atitudini pozitive faţă de activităţile şcolare. Implică de asemenea şi orientarea şcolară a elevilor, evaluarea acstora şi apoi orientarea lor în vederea unei viitoare şcolarizări optime pentru fiecare copil.

Zona privind cariera vizează îndeosebi elevii de gimnaziu şi apoi liceu, urmăreşte conştientizarea acestora asupra importanţei unui loc de muncă, le formează deprinderi de luare a deciziilor, li se oferă elevilor informaţii despre diversele cariere şi îi va ajuta să-şi examineze propriile interese şi aptitudini astfel încât să urmeze cariera optimă.

Zona de prevenţie / dezvoltare urmăreşte să-i înveţe pe elevi deprinderi de comunicare eficientă, strategii de cooperare, tehnici de rezolvare de probleme, deprinderi de relaţionare interpersonală.